Zorgfaciliteiten

De Vermeertoren biedt tal van zorgfaciliteiten, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor omwonenden. Zo zijn in het gezondheidscentrum een huisarts, fysiotherapeut, verloskundigen, apotheek én dagopvang gevestigd. Daarnaast is er een zorgpost gevestigd uitsluitend voor bewoners.

Bij problemen kunnen bewoners alarm slaan. De alarmmelding komt binnen bij de centrale zorgcentrale van zorginstellingen Careyn en Pieter van Foreest in Gouda. De medewerkers van de zorgcentrale stellen de bewoner gerust en beoordelen de situatie. Indien nodig sturen zij een zorgverlener van de zorgpost in de Vermeertoren naar de bewoners. Het contact met de zorgcentrale voorkomt dat zorgverleners van de zorgpost onnodig naar de woning gaan.

Proactieve zorgverlening
In de toekomst moet ook proactieve zorgverlening via de zorgcentrale mogelijk zijn. Zorgverleners zorgen er dan bijvoorbeeld voor dat een bewoner op tijd zijn medicijnen neemt of meten op afstand de hartslag van de bewoner. Ook kunnen woningen op afstand geopend worden vanuit de zorgcentrale. Zorgverleners kunnen dan direct naar de woning gaan, zonder eerst een sleutel op te hoeven halen. Hierdoor kan veel sneller gereageerd worden op een zorgalarm. Bewoners moeten hier natuurlijk wel toestemming voor geven.